Inmatriculari Auto Iasi

 

NR. 15 RADIEREA LA CEREREA PROPRIETARULUI

 

Documente necesare:


a)cerere/adresa a proprietarului prin care se solicita radierea la cerere, însoţită de copia unui document care atestă deţinerea unui garaj/curte/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul respectiv;

 

b)certificatul de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);

 

c)plăcuţele cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul C.I.);

 

d)cartea de identitate a vehiculului dacă este menţionată în C.I in original si copie xerox;

 

e)fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, si certificatul de atestare fiscală in original sau copie lagalizata;

 

f)trei exemplare completate ale certificatului de radiere;

 

g)documentele de identificare a solicitanţilor în original şi copii xerox;

 

h)declaraţia pe proprie răspundere a titularului înmatriculării sau a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice în cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi, sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani.


Persoana juridica solicitanta a radierii trebuie sa depuna pe langa documentele mentionate mai sus si adresa, delegatie, copie act identitate delegat, copie CUI societate.

 

Pentru persoanele juridice trebuie aplicat pe Fisa de inmatriculare si stampila societatii.

 

 

 

 

IEFTIN

 

Va oferim cele mai mici preturi din municipiul iasi si nu se percep alte taxe sau comisioane inafara de cele afisate pe site-ul nostru.

 

 

 

 

RAPID

 

Rapiditatea inmatricularii unui autovehicul poate varia in functie de complexitatea nevoilor fiecarui client.

FARA AVANS

 

Primirea si predarea documentelor se face la sediul clientului si nu se plateste avans!

TIMPUL DVS ESTE PRETIOS !

Uitati de stres, drumuri si cheltuieli neasteptate, cozi interminabile si formulare greoaie, noi suntem rezolvarea acestor probleme.